Mathijs Vervloed

Onderzoek bij kinderen met visuele beperkingen en doofblindheid

 

Mathijs Vervloed bestudeert de ontwikkeling van kinderen die blind,  slechtziend of doofblind zijn. Zijn onderzoek kent vier lijnen: beschrijvende studies, verbeteren van diagnostiek methodes, interventies  en sociale ontwikkeling. Zo zijn er beschrijvingen verschenen van kinderen met CHARGE syndroom en de tactiele ontwikkeling van blinde kinderen. Momenteel loopt een onderzoek naar de verbetering van de diagnostiek van Autisme spectrum stoornissen bij mensen met een visuele en verstandelijke beperking. De interventies betreffen slaapproblemen, woordbetekenis leren en spel van kinderen met visuele beperkingen. Vriendschappen en attitudes jegens mensen met een beperking vormen de sociale ontwikkelingslijn. De meeste onderzoeken worden in samenwerking gedaan met medewerkers van Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis en Bartiméus.

Mathijs heeft ook een eigen website, waarop onder andere een overzicht is te vinden van zijn publicaties en lezingen. -> zie www.mathijsvervloed.nl 

Op deze website vind u ook een overzicht van de vragenlijsten en instrumenten die hij heeft vertaald, en een aantal handleidingen die hij heeft ontwikkeld.