Nieuws

(geplaatst op 2-7-2020)

Promotie Wendy Aertssen - maandag 12 oktober 10.30

Het manuscript van Wendy Aertssen is goedgekeurd door de manuscriptcommissie. Zij zal haar proefschrift gaan verdedigen op maamdang 12 oktober om 1030 in de Aula van de Radboud Universiteit.


 

(geplaatst op 28-7-2020)

Promotie Suzanne Verver - woensdag 7 oktober 15.30 Het manuscript van Suzanne Verver is goedgekeurd door de manuscriptcommissie. Zij zal haar proefschrift gaan verdedigen op woensdag 7 oktober om 15.30 in de Aula van de Radboud Universiteit. 


 
(geplaatst op 28-7-2020)

Promotie Marjolein Jongbloed-Pereboom - maandag 6 juli 10.30

Marjolein Jongbloed-Pereboom heeft op maandag 6 juli om 10.30 haar proefscrift getiteld 'Learning by doing: Lessons learned on expliciet and implicit motor learning in children' verdedigd in de Aula van de Radboud Universiteit.  


 
(geplaatst op 01-02-2020)

Nieuwe collega's in ons team

Afgelopen jaar zijn er twee nieuwe collega's gestart binnen ons team. Lees hier meer over de projecten van Carlijn Veldhorst en Gwennyth Spruijtenburg
 


 

(geplaatst op 26-7-2019)

Promotie Femke van Abswoude - dinsdag 3 september 12.30

In mei is het manuscript van Femke van Abswoude door de manuscriptcommissie goedgekeurd. Zij zal haar proefschrift gaan verdedigen op dinsdag 3 september om 12.30 in de Aula van de Radboud Universiteit. 


(geplaatst op 22-7-2019)

Bert Steenbergen ontvangt NWO- subsidie voor onderzoek naar actieve leefstijl tijdens levenstransities

In het kader van het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is een subsidie toegekend aan het voorstel TRansition Into Active Living (TRIAL), ingediend door prof. dr. Bert Steenbergen (BSI). Het voorstel is gehonoreerd met een bedrag van 1,7 miljoen euro. Het doel van het onderzoek is om mensen blijvend fysiek actief te houden tijdens belangrijke transities in het leven. De Nederlandse samenleving, van jong tot oud, wordt lichamelijk steeds inactiever. In dit interdisciplinaire onderzoeksproject wordt onder andere het sociale netwerk van het individu aangegrepen om blijvend actief gedrag te bewerkstelligen tijdens belangrijke levenstransities. Hierbij ligt de focus op de overgang van basis naar voortgezet onderwijs, van opleiding naar werk en bij de geboorte van het eerste kind. Binnen het project worden instrumenten ontwikkeld waarmee professionals mensen kunnen stimuleren om actief te worden en te blijven. Het onderzoek heeft een uniek interdisciplinair karakter, waarbij pedagogiek, sociologie, psychologie en datawetenschap worden gecombineerd. Deze aanpak is essentieel, omdat is gebleken dat bestaande benaderingen, die voornamelijk monodisciplinair zijn, niet succesvol hebben bijgedragen aan een duurzame, actieve levensstijl. 


(geplaatst op 22-7-2019)

Nieuwe website Active Living

Voor het interfacultaire thema Sport and Excercise dat in 2018 is gestart hebben we een website ontwikkeld met nieuws en updates: www.ru.nl/activeliving. Hierop valt onder andere meer te lezen over de recent ontvangen subsidie van 1,7 miljoen euro voor ons project TR(ansitions) I(nto) A(ctive) L(iving) vanuit de Nationale Wetenschaps Agenda.


(geplaatst op 22-7-2019)

Hilde Krajenbrink ontvangt Henderson award voor beste presentatie

Tijdens de 13e internationale conferentie over Developmental Coordination Disorder in Jyväskyla in Finland ontving Hilde de Henderson award voor beste mondelinge presentatie.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de presentatie:
The research focused on motor planning in children with developmental coordination disorder (DCD). The aim of the study was to examine if motor planning in children with DCD is impaired as compared to typically developing (TD) children using a grasping task that can only be completed when the grasping movement is planned in advance. Participants were children 5-12 years old. Data of 14 children with (suspicion of) DCD and 14 gender- and age-matched TD children were presented. Motor planning was measured using a new version of the hexagonal knob task in which participants needed to grasp and rotate a knob. The aim was to complete the rotation movement in a single movement without adjusting the initial grip. Participants performed 48 trials in total: 24 control trials (i.e., 60 degree and 120 degree turn) and 24 critical trials (i.e., 180 degree and 240 degree turn). In the latter, comfort of the initial grip needed to be sacrificed in order to successfully ccomplete the task. Preliminary results indicated that both children with DCD and TD children demonstrate a higher degree of motor planning on a task that necessiates preplanning in order to be able to complete the task, but performance strongly depends on task complexity. In addition, children with DCD seem to show a higher degree of task failures as compared to TD children.


(geplaatst op 24-1-2019)

Oproep: Heeft uw kind DCD en vindt hij of zij het leuk om mee doen aan een onderzoek?

Wij zijn recent een onderzoek gestart naar de motorische planning van kinderen met en zonder Developmental Coordination Disorder (DCD). Door middel van het onderzoek willen we de kennis over de motorische problemen van kinderen met DCD vergroten. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden in de informatiebrief.

U kunt uw kind aanmelden voor het onderzoek via deze link. Nadat u toestemming heeft gegeven voor het onderzoek, wordt u gevraagd een aantal aanvullende vragen met betrekking tot gezondheid en functioneren te beantwoorden. 

Wilt u meer informatie over het onderzoek of een andere vraag stellen? Stuurt u dan gerust een e-mail naar de verantwoordelijk onderzoekster: h.krajenbrink@pwo.ru.nl. 

Alvast hartelijk bedankt!

Hilde Krajenbrink


(geplaatst op 10-09-2018)

VIMP-subsidie voor implementatie handboek Meedoen met Sport gehonoreerd

Met deze verspreidings- en implementatie impuls van ZonMw zal binnen het project Meedoen met Sport het handboek Iedereen Sport op Maat worden geïmplementeerd in het regulier onderwijs. Dit handboek is het afgelopen jaar al geëvalueerd door gymleerkrachten in het speciaal onderwijs, waarin is gevonden dat het handboek, gericht op het toepassen van impliciete leermethodes voor kinderen met motorische problemen, goed overeenkomt met de werkwijze van deze docenten. Nu word de stap gemaakt naar het regulier onderwijs, waar de gymdocenten in toenemende mate te maken krijgen met kinderen met motorische problemen zonder hier ervaring mee te hebben.


(geplaatst op 21-6-2018)

Presentatie concept Nijmeegse onderzoeksagenda Sport

Op dinsdag 3 juli presenteert Bert Steenbergen vanuit de Radboud Universiteit samen met het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een concept Nijmeegse onderzoeksagenda Sport en Bewegen.  Datum: dinsdag 3 juli 2018
Tijd: 18:00 - 20:00
Locatie: Gemeentehuis Nijmegen.  Meer informatie over de presentatie vindt u hier


(geplaatst op 7-5-2018)

Dalina Delfing, student van de Research Master Cognitive Neuroscience, ontvangt de Neuronus award voor de beste presentatie in Cognitive Science

Tijdens de Neuronus conferentie in Krakau, Polen heeft Dalina Delfing haar stageproject gepresenteerd. Dalina loopt stage bij de groep van prof. Bert Steenbergen. Haar onderzoek getiteld “Examining the motor observation and motor imagery capacity of typically developing children and children with unilateral cerebral palsy – an EEG study’’ wordt begeleid door Dr. Marijtje Jongsma. In haar onderzoek kijkt ze in welke mate de motorische gebieden in de hersenen worden geactiveerd tijdens het kijken naar handbewegingen, het uitvoeren van handbewegingen en het inbeelden van handbewegingen. Omdat zowel het kijken naar handbeweging als het inbeelden hiervan de motorische hersengebieden activeren in volwassenen kan dit van meerwaarde zijn bij het trainen van de motoriek in bijvoorbeeld revalidatieprogramma’s. Ook bij kinderen werd deze activatie gevonden. Bij kinderen met unilaterale CP blijkt echter dat deze activatie nauwelijks optreedt in de beschadigde hemisfeer. Daarnaast blijkt het observeren van bewegingen in deze groep tot een duidelijkere activatie te leiden dan het inbeelden van deze bewegingen. Voor meer informatie over de toekenning zie: http://neuronusforum.pl/Awards/. De volledige abstract van het onderzoek (in het Engels) vindt u onderaan.

Examining the motor observation and motor imagery capacity of typically developing children and children with unilateral cerebral palsy – an EEG study
D. Delfing, C.M van Rijn, R.H.J. van der Lubbe, B. Steenbergen & M.L.A. Jongsma (2018)
Studies with adult stroke patients showed that explicit motor imagery (MI) is an effective therapy tool within rehabilitation. However, studies addressing the effect of MI-based interventions in children with motor impairments hint at a compromised MI ability in this population. To determine whether and from which age children with unilateral cerebral palsy (uCP) would benefit from MI training, two studies were conducted. In study one, the effect of age on the MI ability in typically developed (TD) children was examined. In study two, the MI ability in children with uCP was examined. In both studies, the EEG signal was recorded during an EO (eyes open), an AO (action observation), a ME (motor execution) and a MI condition. We examined the mu rhythm, which is normally suppressed during AO, ME and MI compared to EO. In TD children, when analyzing the mu rhythm during AO and MI, mu-suppression was observed in both conditions. However, no age-related differences were found. In children with uCP, mu-suppression was observed in both conditions over the non-affected hemisphere. The affected hemisphere only showed mu-suppression during AO. Our findings suggest that MI ability in children with uCP is compromised. However, AO might be useful in rehabilitation programs.


(geplaatst op 28-03-2018)

Promotie Gitta de Vaan - maandag 2 juli 10:30

Het proefschrift van Gitta de Vaan is goedgekeurd door de leescommissie. Gitta zal haar proefschrift 'Autism spectrum disorder in people with multiple disabilities' op maandag 2 juli om 10.30 uur in het openbaar verdedigen. Twee dagen later zal Mathijs Vervloed een overzicht van deze studie presenteren tijdens het congres Childhood visual impairment and mental health: science into practice, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, London 2nd – 4th July 2018, onder de titel: Children with multi-sensory needs: cognitive and psychological needs.


(geplaatst op 28-03-2018) 

InZicht Ontmoetingsdag 2018 

Op 19 februari j.l. vond de InZicht Ontmoetingsdag plaats bij Bartiméus Sonneheert met het thema ‘Activeren van eigen regie door innovatieve technologie’. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor mensen met een visuele beperking om zelf de regie te voeren over hun leven. Tijdens een posterpresentatie heeft Suzanne Verver meer verteld over het onderzoek naar het effect van spelen met Smart toys op het spelgedrag en sociale interactie van kinderen met een visuele beperking. Meer informatie over de Ontmoetingsdag en over het Smart toys project vindt u hier, onder het kopje ‘Flitspresentaties’ en ‘Workshops’. 


(geplaatst op 30-01-2018)

Symposium Ieder Kind Kan Meedoen

Meedoen met sport is mede organisator van een symposium over kinderen met DCD op 18 april in het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen. Bert Steenbergen is een van de sprekers op dit symposium. Lees meer in de flyer.


(geplaatst op 23-01-2018)

Project Com in Beeld genomineerd voor Johanna Kinderfonds prijs 2018

Het project Com in Beeld is genomineerd voor de Johanna Kinderfonds prijs 2018. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het congres op 9 maart 2018. Meer informatie over de nominatie vindt u hier.


(geplaatst op 22-01-2018)

Aflevering 'Het LAB'

Naar aanleiding van een recent gepubliceerd EEG onderzoek heeft Marijtje Jongsma meegewerkt aan een aflevering van 'Het LAB' van De Universiteit van Nederland en National Geographic. De aflevering is hier te bekijken.


(geplaatst op 19-01-2018)

Congres 'De Unieke Sporter'

Hoe breng je mensen met een beperking blijvend in beweging? Op vrijdag 9 maart staat deze vraag centraal. Samen met het werkveld en de doelgroep gaan we proberen antwoord te geven op deze vraag. Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan het congres 'De Unieke Sporter'.

Reserveert u 9 maart alvast in uw agenda? Het programma van dit congres geeft de mogelijkheid om actief met verschillende thema’s aan de slag te gaan en laat mogelijkheden ontstaan voor nieuwe initiatieven, door middel van interactieve workshops en discussies.

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het programma via de volgende link: Inschrijving congres 'De Unieke Sporter'

Congres ‘De Unieke Sporter’
Datum: Vrijdag 9 Maart
Locatie: Sint Maartenskliniek - Nijmegen
Tijd: 10.00 uur – 17.00 uur 

De kosten voor het congres bedragen €100,- voor professionals en €25,- voor studenten. Voor mensen met een beperking die naar het congres willen komen is deelname gratis. Stuur in dat geval een mail naar f.vanabswoude@pwo.ru.nl

Meer informatie is binnenkort te vinden op http://www.congresuniekesporter.nl/

Wij kijken erg uit naar deze dag en hopen jullie daar te zien!


 (geplaatst op 18-01-2018)

Presentatie congres Motorische Ontwikkeling

Op vrijdag 19 januari geeft Bert Steenbergen een presentatie op het congres Motorische Ontwikkeling dat wordt georganiseerd door Scem. De presentatie zal gaan over motorische inbeelding en actie observatie als mogelijke trainingen om de motoriek van kinderen met DCD te verbeteren. Meer informatie over het congres vindt u hier.


 (geplaatst op 28-11-2017)

Marijtje Jongsma "Professional van het jaar"

Op 23 november 2017 is Marijtje Jongsma door de VCP uitgeroepen tot de “Professional van het jaar” 2017. Meer informatie vindt u hier.


 (geplaatst op 28-11-2017)

Bezoek en presentatie Nicky Ryan

Op maandag 20 november 2017 hield Nicky Ryan, Ergotherapeut van het Rocky Bay centrum in West Australië, een presentatie op de afdeling. Haar bezoek was in het kader van haar Rocky Bay Foundation Scholarship en bedoeld ter verbreding van het internationale perspectief en mogelijke toekomstige samenwerking.


 (geplaatst op 24-11-2017)

Minicongres: coaching van trainingsgedrag in fitness en sport

Vrijdag 1 december geeft Bert Steenbergen een presentatie op het minicongres: coaching van
trainingsgedrag in fitness en sport. Dit congres wordt door NL Actief georganiseerd. In zijn presentatie zal Bert ingaan op de noodzaak om wetenschap en de fitnessbranche te koppelen om een effectieve en langdurige gedragsverandering ten aanzien van een actieve leefstijl te bewerkstelligen. Meer informatie over het minicongres vindt u hier.


 (geplaatst op 17-11-2017)

Marleen de Velde wint NVO thesisprijs

De landelijke thesisprijs 2017 van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) in de categorie ‘Orthopedagogiek’ is gewonnen door Marleen de Velde, studente Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Marleen krijgt de prijs voor haar scriptie over “De Behoeftes van Ouders bij het Opvoeden van hun Kind met een Progressieve Aandoening”. Voor dit emotioneel beladen onderwerp interviewde ze op een professionele manier ouders van kinderen met een beperking die progressief van aard is. Een aantal van deze kinderen zal ook op jonge leeftijd overlijden. De gevonden behoeftes van ouders hebben betrekking op drie gebieden; 1) het ontvangen van ondersteuning in de zorg voor hun kind, 2) ruimte nemen voor persoonlijke belangen en 3) het faciliteren van een gelukkig leven voor hun kind. De copingstrategieën die ouders hanteren vormen het cement tussen deze drie gebieden. Haar bevindingen werkte ze uit naar theorie en koppelde zij op een toegankelijke manier aan adviezen voor de praktijk van de gehandicaptenzorg.   Scriptiebegeleider dr. Mathijs Vervloed looft daarnaast de grote zelfstandigheid, de snelheid van werken, de nauwgezetheid en Marleens correctheid naar geïnterviewden. De jury prijst tevens de gedegen toepassing van kwalitatief onderzoek en de praktische toepasbaarheid van Marleens onderzoek: ‘Het onderzoek biedt praktische handvatten voor ouders en voor pedagogen die ouders begeleiden. Daarmee is het uiteindelijk ook een handreiking om het gezin en in het bijzonder de kinderen met een progressieve aandoening beter te ondersteunen.’ De scriptieprijs werd 10 november in Amsterdam uitgereikt. Dr. Mathijs Vervloed nam de prijs namens Marleen de Velde, die op dit moment in het buitenland verblijft, in ontvangst.(geplaatst op 23-10-2017)

Verdiepingsavond DCD en Motor Imagery 

Op dinsdagavond 7 november organiseert het DCD team van revalidatiecentrum Roessingh in Enschede een verdiepingsavond met als thema: DCD en Motor Imagery. Prof. Bert Steenbergen en prof. Peter Wilson zullen hier een presentatie geven over dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie.


 

(geplaatst op 10-10-2017)

Promotie Imke Adams - donderdag 11 Januari 10.30

Eind september is het manuscript Imke Adams door de manuscriptcommissie goedgekeurd. Zij zal haar proefschrift gaan verdedigen op donderdag 11 januari om 10.30 in de Aula van de Radboud Universiteit. Een digitale versie van het proefschrift vindt u hier.


 

 (geplaatst op 6-10-2017)

Handboek Iedereen sport op maat 

De nieuwe versie van ons handboek is klaar. Het is een handboek geworden vol activiteiten en mediakaarten die ook geschikt zijn voor de kinderen zelf. Het handboek vormt de basis voor de mediakaarten. Dit zijn kaarten met illustraties van de bewegingen die de kinderen kunnen gebruiken als voorbeeld en geheugensteuntje van wat ze moeten doen. Ons doel is met behulp van dit handboek en de mediakaarten de beweegmogelijkheden van deze kinderen te vergroten zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens de gymles, aan sportspellen en bij sporttrainingen. Wilt u meer informatie over het handboek, neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@meedoenmetsport.nl


  

 (geplaatst op 14-9-2017)

Opzet Sport- & Leisure lab Flevoland

Prof. Bert Steenbergen is betrokken bij de opzet van een Sport- & Leisure lab in samenwerking met de provincie Flevoland. Het Sport en Leisurelab is een unieke omgeving waar studententeams samenwerken en er gestreefd wordt naar een Flevoland waar het gezond en plezierig leven, sporten en recreëren is. Studentengroepen werken aan verschillende maatschappelijke vraagstukken naast hun eigen stageopdracht. In september gaat de eerste studentengroep hiermee aan de slag. Klik hier voor meer informatie over het Sport en Leisurelab.


 

(geplaatst op 24-05-2017)

Nieuwe collega's vanaf deze zomer

Vanaf 1 juli zal Jorge Lopes, promovendus uit Brazilië, ons team komen versterken. Daarnaast zal Hilde Krajenbrink vanaf 1 september in onze onderzoeksgroep starten als PhD. Haar onderzoek zal zich richten op kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). 


 

(geplaatst op 26-04.2017)

Presentaties op het EACD congres - 17-20 Mei Amsterdam

Halverwege mei vindt het EACD congres plaats in Amsterdam. Het overkoepelende thema is dit jaar 'Steps into the future'. Vanuit onze onderzoeksgroep worden er meerdere mondelinge presentaties, instructional courses en poster presentaties gegeven. Voor meer informatie over dit congres klik hier. Een overzicht van de presentaties vanuit onze onderzoeksgroep vindt u hier.


 

(geplaatst op 26-04-2017)

Promotie Jan Middelkamp, dinsdag 4 juli 2017, 14.30

Op dinsdag 4 juli verdedigt Jan Middelkamp zijn proefschrift getiteld 'The transtheoretical model of behaviour change and exercise behaviour in fitness clubs' op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Klik hier voor een samenvatting van zijn proefschrift in het Engels.
Meer informatie over de promotie volgt binnenkort.  


 

(geplaatst op 27-3-2017)

Workshop tijdens mini-conference 'Social Inclusion of Students with Disabilities in General Education'

Op 24 maart 2017 heeft Mathijs Vervloed een workshop gegeven op het mini-conference on the Social Inclusion of Students with Disabilities in General Education over het gebruik van een smart toy ter bevordering van spel en sociale interactie van leerlingen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs. Op dit mini-congres ontmoetten 40 onderzoekers uit Europa, Amerika en Australië elkaar om onderzoeksresultaten over sociale inclusie van leerlingen met beperkingen uit te wisselen. Terugkerende onderwerpen waren dat simpelweg kinderen met beperkingen samen met kinderen zonder beperking in een klas plaatsen (contact hypothese: acceptatie begint met ontmoeten) niet voldoende is voor geslaagde sociale inclusie en dat er nog veel werk te doen valt om leerkrachten in het basis- en voortgezetonderwijs te overtuigen van het nut en de noodzaak van inclusie van leerlingen met een beperking. 


 

(geplaatst op 27-3-2017)

Expeditie 'Iedereen sport op maat'

Op zaterdag 18 maart hebben we een geweldige sportdag beleefd, georganiseerd vanuit het project 'Meedoen met Sport'. Bijna 30 kinderen uit heel Nederland waren in Nijmegen om daar te komen sporten en te spelen. Onder begeleiding van studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC van Nijmegen konden ze meedoen op een stormbaan, kennismaken met Racerunners en oefenen met Boccia. Hier vinden jullie een foto-impressie.


 

(geplaatst op 31-01-2017)

Promotie Ingar Zielinski - vrijdag 30 juni 14.30

In januari is het manuscript van Ingar Zielinski door de manuscriptcommissie goedgekeurd. Zij zal haar proefschrift gaan verdedigen op vrijdag 30 juni om 14.30 in de Aula van de Radboud Universiteit.


(geplaatst 25-1-2017)

Verslag bezoek dr. John Hay en prof. dr. Andy Gordon

Half januari bezochten dr. John Hay van Brock University (Canada) en prof. dr. Andy Gordon van Teachers College Columbia University (VS) onze onderzoeksgroep. Op woensdag heeft onze onderzoeksgroep de verschillende lopende projecten gepresenteerd, en was er veel ruimte voor overleg. Op donderdag heeft dr. John Hay een colloquium en workshop verzorgd. In het colloquium heeft hij de 5W (who, what, when, where and why) benadering voor het meten van de participatie van kinderen uitgelegd. In de workshop 's middags hebben we aan de hand van het ICF Health Model de link tussen activiteit en participatie bij kinderen bediscussieerd. Prof. dr. Andy Gordon heeft op donderdag ook een presentatie verzorgd, over verschillende soorten één handige en twee handige trainingen voor kinderen met een cerebrale parese. Ook de mogelijkheden voor thuistraining, en de ervaringen met zomer trainings kampen voor kinderen met cerebrale parese heeft hij besproken. Daarnaast was prof. Andy Gordon onderdeel van de corona tijdens de promotie van Yvonne Geerdink op vrijdag. 


 

(geplaatst op 25-1-2017)

Presentaties congres 'Een leven lang meedoen met sport'

Het heeft even geduurd, maar in deze PDF vind je alle presentaties met verwijzingen naar PDF bestanden die tijdens het congres van Meedoen met Sport zijn gegeven.


 

(geplaatst op 20-12-2016)

Colloquium and workshop 'Measuring children's activity' by dr. John Hay (Brock University) - 19 Januari 2017

Van 17 tot en met 20 januari zal dr. John Hay onze onderzoeksgroep bezoeken. Dr. Hay doet al zijn hele carrière onderzoek naar het begrijpen en meten van fysieke activiteit bij verschillende klinische populaties. De door hem ontwikkelende meetinstrumenten - Habitual Activity Estimation Scale (HAES), Participation Questionnaire, en CSAPPA scale - worden internationaal veel gebruikt. Op 19 januari zal dr. Hay zowel een colloquium als een workshop geven op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meer informatie over het colloquium en de workshop kunt u hier vinden.  Aanmelden voor de workshop kan bij Sandra van Cappellen: s.vancappellen@pwo.ru.nl.
Aanmelden voor het colloquium is niet nodig. 


 

(geplaatst op 6-12-2016)

Verslag congres 'Een leven lang meedoen met sport' - 24 november 2016

Donderdag 24 november was de Holthurnsche Hof in Berg en Dal dé plek waar je moest zijn als je meer wilde weten over sport en bewegen voor mensen met een beperking. Daar vond namelijk het congres ‘Een leven lang meedoen met sport  - Wetenschap en praktijk samen aan tafel -‘ plaats! Het programmateam van Meedoen met Sport kijkt zeer tevreden terug op het congres. Er was een mooie mix van vakleerkrachten, ambulant begeleiders, onderzoekers en beleidsmakers en er was veel uitwisseling van kennis en ervaringen. In een prettige sfeer vonden discussies plaats over de noodzaak van onderzoek en de wijze waarop we met elkaar nog meer mensen met een beperking plezier kunnen laten beleven aan sport en bewegen. Een belangrijke conclusie voortkomend uit het congres is dat het een absolute voorwaarde is dat de verschillende partijen deze uitdaging samen aangaan en niet los van, of parallel aan elkaar. Binnenkort ontvangen alle deelnemers de presentaties die tijdens het congres zijn gegeven.


(geplaatst op 21-11-2016)

Developmental Coordination Disorder (DCD): Onderzoek naar ervaringen van ouders

Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders/verzorgers rondom het diagnostisch proces naar de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD). Heeft u een kind met de diagnose DCD? Wilt u uw ervaringen over het diagnostisch proces dat u en uw kind hiervoor hebben doorlopen anoniem delen?
Klik dan hier voor een link naar de vragenlijst. De vragenlijst kan nog tot begin december worden ingevuld.


 

(geplaatst op 20-10-2016)

Workshop kinderen met motorische problemen en DCD

Balans Academy organiseert op dinsdag 1 november (19.30 - 20.30) een workshop voor ouders en verzorgers over kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). In deze workshop maak je kennis met DCD en de motorische problemen waardoor zij beperkt worden in hun functioneren. Door middel van ervaringsopdrachten en filmfragmenten wordt duidelijk hoe kinderen met DCD hun dagelijkse activiteiten ervaren. Na deelname krijgen deelnemers een reader toegestuurd met praktische tips en adviezen. Voor meer informatie zie de flyer.
Aanmelden kan via de website van Balans Academy (www.balansacademy.nl).


 

(geplaatst op 19-10-2016)

Radboud Universiteit en Koninklijke Visio intensiveren samenwerking

De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen willen de diagnose, begeleiding en participatie van mensen met een visuele (meervoudige) beperking verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis. Dit doen ze door een betere wederzijdse afstemming van onderzoeksactiviteiten gericht op deze doelgroep. Deze gezamenlijke visie bevestigen zij door de reeds bestaande samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs te bekrachtigen en intensiveren. Prof. dr. D.H.J. Wigboldus, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen en drs. M. de Bruine, voorzitter Raad van Bestuur Visio ondertekenden op donderdag 13 oktober jl. een samenwerkingsovereenkomst. Voor het gehele nieuws item op de website van de Radboud Universiteit, klik hier.


 

(geplaatst op 6-10-2016)

Zorgpad Sialorrhea (chronisch kwijlen)

Recent is een AACPDM zorgpad Sialorrhea voor kinderen die chronisch kwijlen beschreven door een internationale en multidisciplinaire expertgroep. Senior onderzoeker Jan van der Burg uit onze onderzoeksgroep, heeft hieraan meegewerkt. Het zorgpad bestaat uit een praktische samenvatting van evidence-informed richtlijnen, inclusief een algoritme, voor de diagnostiek en behandeling van chronisch kwijlen bij kinderen met een beperking. Referenties van gepubliceerde artikelen en praktische tips zijn ook toegevoegd. Het zorgpad Sialorrhea is gemakkelijk toegankelijk voor ouders en professionals en biedt hen up-to-date informatie over diagnostiek en behandeling van chronisch kwijlen. Zie:  www.aacpdm.org/carepathways  


(geplaatst op 29-9-2016)

Afronding Tempus project 'Curriculum and skill development in vision rehabilitation' Van 2014 tot september 2016 hebben Bert Steenbergen en Mathijs Vervloed meegewerkt aan het door de EU gefinancierde Tempus project 'Curriculum and skill development in vision rehabilitation'. In dit project zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, optometristen en gedragswetenschappers uit Jordanië en Palestina geschoold in de revalidatie van kinderen met een visuele beperking. Klik hier, voor meer informatie over de inhoud en afronding van dit project.


 

(geplaatst op 22-8-2016)

Promotie Steffie Spruijt - vrijdag 7 oktober 10.30 'Motor imagery in children: the development of mentally representing movements' Promotor: prof. dr. B. Steenbergen
Co-promotor: dr. J. van der Kamp Meer informatie kunt u vinden op de website van de Radboud Universiteit, klik hier.
Voor de digitale versie van het proefschrift, klik hier.  


 

(geplaatst op 6-7-2016)

Developmental Coordination Disorder (DCD): Onderzoek naar ervaringen van ouders Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders/verzorgers rondom het diagnostisch proces naar de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD). Heeft u een kind met de diagnose DCD? Wilt u uw ervaringen over het diagnostisch proces dat u en uw kind hiervoor hebben doorlopen anoniem delen?
Klik dan hier voor een link naar de vragenlijst.  


(geplaatst op 27-6-2016)

Verslag promotie Masoud Salavati   Op 14 juni j.l. heeft Masoud Salavati met zijn succes zijn proefschrift verdedigd. De inhoud van dit proefschrift heeft betrekking op kinderen met aangeboren hersenbeschadiging, Cerebrale Parese (CP), bij wie ook sprake is van onder andere Cerebrale Visuele Inperking (CVI). 
Klik hier voor een verslag van deze promotie, inclusief foto.


 

(geplaatst op 24-6-2016)

Meebewegen met een motorische beperking In het laatste nummer van het tijdschrift 'Sportgericht' is er een kort artikel verschenen over het project 'Meedoen met een motorische beperking: Training en Coaching op maat'. 
Bert Steenbergen & John van der Kamp  leggen hierin uit welke resultaten er al zijn behaald binnen het project, en welke producten er ontwikkeld zullen worden voor de praktijk.
Klik hier voor het volledige artikel. 


 

(geplaatst op 14-6-2016)

Congres over Prikkelverwerking - dinsdag 11 oktober Op dinsdag 11 oktober is prof. Bert Steenbergen spreker op het congres 'Prikkelverwerking - problemen met (sensorische) informatieverwerking bij kinderen en adolescenten. Op dit congres is er zowel aandacht voor (sensorische) informatieverwerking bij kinderen met ADHD, DCD en autisme, als ook voor prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen zonder een specifieke diagnose.
Voor meer informatie over dit congres, klik hier.  


 

(geplaatst op 31-5-2016)

Congres 'Een leven lang meedoen met sport: Wetenschap en praktijk samen aan tafel'  Op donderdag 24 november organiseren we met ondersteuning van verschillende partners het congres 'Een leven lang meedoen met sport: Wetenschap en praktijk samen aan tafel'. Op deze dag, die zal plaatsvinden in de Holthurnsche Hof in Berg en Dal, kunt u zich laten inspireren door tal van gastsprekers en kennis uitwisselen tijdens workshops en lezingen. Deelname aan het congres kost € 100,-. Studenten betalen € 50,-. Niemand minder dan Esther Vergeer is gastspreker bij de opening van het congres. Op inspirerende wijze vertelt zij over doorzettingsvermogen en het omgaan met tegenslagen als sporter met een beperking. Zie ook de bijgevoegde flyer voor het voorlopige programma.

Meld u hier in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Voor meer informatie over dit congres en inschrijven, klik hier


 


(geplaatst op 27-5-2016)

Colloquium Karen Caeyenberghs Van 8 tot 10 juni zal prof. Karen Caeyenberghs onze onderzoeksgroep bezoeken. Ze is werkzaam bij de Australian Catholic University in Melbourne. Ze is een ervaren wetenschapper die bekend is met een aantal medische imaging technieken, waaronder functionele MRI en diffuse MRI, om motorische en cognitieve problemen van patiënten in het dagelijks leven in kaart te brengen.  Op 9 juni zal zij een colloquium verzorgen getiteld: Dynamics of the Structural Connectome Underlying Cognitive Training. 

Voor meer informatie over dit colloquium, klik hier.  


 

(geplaatst op 27-5-2016)

Promotie Masoud Salavati - 14 juni, 11.00 'Assessing gross motor function, functional skills, and caregiver assistance in children with cerebral palsy (CP) and cerebral visual impairment (CVI)' Promotoren: prof. C.P. van der Schans, prof. B. Steenbergen  Meer informatie kunt u vinden op de website van de universiteit van Groningen, en op deze uitnodiging.


 

(geplaatst op 28-4-2016)

Presentaties op het EACD congres - 1-4 Juni - Stockholm Van 1 tot 4 juni gaan zeven onderzoekers van de onderzoeksgroep Beweging in Zicht naar het EACD congres in Stockholm.  Zij zullen hier verschillende presentaties geven, en is o.a. een mini-symposium over action-observation training. Voor een overzicht van de presentaties van onze groep, klik hier

www.eacd2016.org


 

(geplaatst op 29-2-2016)

“Practical EEG skills workshop” op ACU in Melbourne, Australië Van 5 tot 7 april verzorgen Bert Steenbergen en Ingar Zielinski een EEG workshop op de Australian Catholic University (ACU) in Melbourne. Klik hier voor het programma en verdere informatie.


 

(geplaatst op 26-2-2016)

Help het Johanna Kinderfonds vooruit!
 

De ING Bank organiseert de actie ‘Help Nederland vooruit’, waarbij geselecteerde, regionale goede doelenfondsen in aanmerking komen voor een bedrag tot € 5.000,-.Het Johanna KinderFonds is geselecteerd en kan dit bedrag winnen, als er genoeg stemmen uitgebracht worden op het fonds! U kunt uw stem uitbrengen op het Johanna KInderFonds via www.ing.nl/stemnederlandvooruit. Als het Johanna Kinderfonds wint zetten ze dit bedrag in voor een project, waarbij kinderen met en zonder beperking op aangepaste instrumenten muziek maken, samen met het Gelders Orkest. Alvast bedankt namens de JKF-Music-Kids!


 

(geplaatst op 25-2-2016)

Workshop impliciet leren tijdens de dag van het Zwemonderwijs Op 19 april verzorgt Meedoen met Sport een workshop tijdens de Dag van het Zwemonderwijs. In deze workshop werken we vanuit principes van motorisch leren concrete voorbeelden uit hoe impliciet leren nadrukkelijker in de zwemles gebruikt kan worden door een andere inrichting van oefeningen, externe focus van aandacht, leren met behulp van een analogie en foutloos leren. Meer informatie over deze dag? Klik hier 


(geplaatst op 25-2-2016)


Lezing DCD bij patiëntenorganisatie Balans Op 25 februari 2016 verzorgen Bert Steenbergen en Imke Adams een lezing over DCD en het verbeteren van motorische vaardigheiden bij patiëntenorganisatie Balans. In Balans Magazine staat een interview met Bert. Klik hier om een PDF van het interview te downloaden. 


 

(geplaatst 9-2-2016)

Derde artikel in reeks over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs In het vakblad LO is het derde artikel van Elise van Casteren verschenen. Dit artikel gaat over de vergelijking van impliciete en expliciete leermethoden in het VSO en VO. Het artikel is hier te downloaden als PDF.


 

(geplaatst op 27-1-2016)

Ons eerste ‘gevisualiseerde’ artikel JoVE, “the Journal of Visualized Experiments”, is wereldwijd het eerste wetenschappelijke video tijdschrift. Het publiceert wetenschappelijke artikelen aangevuld met visueel materiaal om daarmee de repliceerbaarheid van het wetenschappelijke werk te verbeteren. In Januari 2016 heeft onze onderzoeksgroep het eerste artikel binnen dit visuele formaat gepubliceerd. Hierbij wordt een protocol beschreven waarbij event-related potentials (ERPs) ingezet worden om cognitieve aspecten te bestuderen die mogelijk een rol spelen binnen ontwikkelingsgerelateerde motorische beperkingen bij jonge kinderen. Om de video van dit protocol te bekijken, klik hier.


 

(geplaatst op 18-1-2016)

Kids met camera's Het project Corticale (re)organisatie bij kinderen met Cerebrale Parese heeft onlangs aandacht gekregen in de media tijdens het tv-programma Kids met camera’s. Via deze link kunt u dit programma bekijken. De link verwijst naar de complete aflevering. Het gedeelte waarbij het specifiek over ons project gaat start op 29:27 minuten.


 
(geplaatst op 1-12-2015)

Nieuwsbrief project 'Meedoen met Sport' Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van het project 'Meedoen met Sport'


 

(geplaatst 30-11-2015)

Symposium echolokalisatie - 5 februari 2016 Op 5 februari 2016 vindt er een symposium over echolokalisatie plaats bij de Radboud Universiteit. De titel van dit symposium is “Optimising echolocation in orientation and mobility”. Meerdere nationale en internationale sprekers zullen hun onderzoek presenteren. Daarnaast zal een ervaringsdeskundige vertellen over zijn eigen ervaringen met het gebruiken van echolokalisatie in het dagelijks leven. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.


 

(geplaatst 30-11-2015)

Nieuwe collega: Sandra van Cappellen Per half november vervangt Sandra van Cappellen Elise van Casteren, die met zwangerschapsverlof is gegaan. In bijgevoegd bericht stelt zij zich even voor.


 

(geplaatst op 26-11-2015)

Interview prof. B. Steenbergen - 'Meedoen met Sport' Onlangs is prof. B. Steenbergen geinterviewd door Sportknowhow XL. In dit interview vertelt Bert Steenbergen over de sportdeelname van kinderen met een motorische beperking, en hoe we deze deelname kunnen verhogen. Onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het project 'Meedoen met Sport'. Voor het volledige interview, klik hier


 

(geplaatst op 3-11-2015)

Eerste artikel in reeks over impliciet en expliciet leermethoden in het bewegingsonderwijs Dit artikel is het eerste uit een reeks van drie over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. In dit eerste artikel wordt de ontwikkeling van een praktisch bruikbare classificatie van impliciete en expliciete leermethoden beschreven. In de twee volgende artikelen worden toepassingen behandeld, waarin wordt verkend hoe vaak in zowel het speciaal- als het regulier voortgezet onderwijs, docenten impliciete en expliciete leermethoden toepassen in hun gymles. Deze reeks artikelen over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs is tot stand gekomen vanuit het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Meedoen met Sport’.  
Klik hier voor het gehele artikel. 


 

(geplaatst op 14-10-2015)

Discussiedocument 'Valoriseren moet je organiseren' In toenemende mate vormt valorisatie een thema in discussies op Universiteiten en in de politiek. Vanuit het project “Meedoen met een motorische berpeking: Training en coaching op maat” (www.meedoenmetsport.nl) waarbij 21 partners buiten de Universiteit betrokken zijn is duidelijk geworden dat de manier waarop valorisatie wordt vormgegeven binnen de sociale wetenschappen dringend uitwerking behoeft. In dit discussiedocument wordt een aanzet gegeven tot een nadere invulling van valorisatie binnen de sociale wetenschappen, waarbij onder andere wordt ingegaan op de productwaarden van valorisatie en het proces voor waardecreatie. Het discussiedocument is een co-productie van de Radboud Universiteit, Kennispraktijk, en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. De pdf van het document is hier te downloaden en een uitgeprinte versie is gratis via Bert Steenbergen te verkrijgen (steenbergen@pwo.ru.nl). 


 

(geplaatst op 24-9-2015)

Storytelling filmsymposium - 14 oktober 2015 Graag nodigen wij u uit voor het Storytelling & Filmsymposium 14 oktober 2015 in Beeld en Geluid. Onderwerp is hoe onderwijs, zorg en wetenschap film, binnen storytelling kan inzetten voor kinderen en jongeren die niet of moeilijk kunnen spreken door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor meer informatie en aanmelden (verplicht), klik hier.


 

(geplaatst op 22-9-2015)

Donatie aan Smart Toys Project Afgelopen maand heeft de familie Pruijsen een bedrag van 750 euro aan het Smart toys project gedoneerd. Op Koningsdag hebben vrienden van de familie samen met de Oranjevereniging Wilhelmina van Sprang-Capelle hun best gedaan om geld in te zamelen voor het gezin, dat een dochtertje met een visuele beperking heeft. Van een deel van het ingezamelde geld heeft het meisje een nieuwe loopfiets en een trampoline gekregen om haar balans te verbeteren. Het resterende bedrag besloot het gezin aan twee doelen te schenken die betrekking hebben op de beperking van het meisje. Zo kwamen zij uiteindelijk bij het Smart toys project en Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen. Van deze gulle gift zal een Smart toy ontwikkeld worden die in de toekomst aan een speciale basisschool voor kinderen met een visuele beperking geschonken wordt. Hartelijk bedankt voor deze bijdrage namens Koninklijke Visio, Bartiméus en het onderzoeksteam van de Radboud Universiteit!


 

(geplaatst op 17-9-2015)

Bezoek en colloquium prof. Christine Imms, 5-7 oktober Van 5 tot 7 oktober zal Professor Christine Imms onze onderzoeksgroep bezoeken. Christine is National Head of School of Allied Health, Director of the Centre for Childhood Disability Research, Australian Catholic University. Een van haar grootste onderzoekslijnen richt zich op het gebied van participatie van kinderen met beperkingen. Op 7 oktober zal zij een colloquium verzorgen getiteld: Participation trajectories: aspirations and challenges in childhood disability research. Voor meer informatie over dit colloquium, klik HIER.


 

(geplaatst op 15-9-2015)

Bezoek collega's Semarang University Van 21 tot 24 september, zullen er 4 collega's van UNIKA – Soegijapranata Catholic University, Semarang University onze afdeling bezoeken om een speciaal ontwikkelde Neuropsychologie cursus te volgen. 


 

(geplaatst op 8-9-2015)

Symposium: 'Promoting Participation: Towards tailor made therapy for children with Cerebral Palsy' Op 15 oktober organiseert onze onderzoeksgroep een internationaal symposium getiteld “Promoting Participation: Towards tailor made therapy for children with Cerebral Palsy”. Vele internationale sprekers zullen hun onderzoek presenteren, waaronder Dr. Dido Green en Prof. Dr. Martin Staudt, die als hoofdsprekers zullen presenteren. Voor een gedetailleerd programma en de link om je op te geven voor dit symposium, klik HIER


 

(geplaatst op 27-7-2015)

dr. Jongsma bezoekt Australian Catholic University - 27 Juli tot 6 Augustus In het kader van een lang lopende samenwerking met prof. Peter Wilson van de ACU (Australian Catholic University) is Marijtje Jongsma op werkbezoek van 27 juli tot 6 augustus om een ERP lap op te zetten en een ERP training te geven. Zie ook de bijlage.


 

(geplaatst op 7-07-2015)

Verslag DCD congres Toulouse Van 2-4 Juli werd het DCD congres in Toulouse gehouden. Sinds 2012 zijn wij in onze onderzoeksgroep ook gestart met onderzoek naar kinderen met Developmental Coordination Disorder. Tijdens het congres hebben dr. Jessica Lust en Imke Adams de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Daarnaast is prof. Bert Steenbergen tijdens het congres lid geworden van de internationale consensus groep over DCD. Het was een inspirerend congres, waar we ook nieuwe ideeën hebben opgedaan voor verder onderzoek!


 

(geplaatst op 23-6-2015)

Sportdag: Klaar voor de start! Op zaterdag 5 september organiseert de BOSK in samenwerking met Meedoen met Sport de Sportdag 'Klaar voor de Start'! op On Campus in Zwolle. Een unieke dag waarop kinderen tussen 6 – 18 jaar met een fysieke beperking 18 sporten kunnen testen en informatie kunnen krijgen over aangepast sporten in hun eigen regio. Het doel van deze dag is om hen regelmatig aan het sporten te krijgen. De toegang is gratis, en de hele familie kan meedoen. Want sporten is leuk en gezond voor iedereen! Zie voor meer informatie, aanmelden en het programma: www.bosk.nl  


(geplaatst op 4-6-2015)

Verslag conferentie Johanna Kinderfonds Op vrijdag 22 mei waren een aantal onderzoekers van onze onderzoeksgroep op de conferentie van het Johanna Kinderfonds, op Groot Klimmendaal in Arnhem. Tijdens deze conferentie is met name benadrukt hoe belangrijk het is dat onderzoekers, zorgverleners en patiënten (nog) meer gaan samenwerken binnen het kinderrevalidatie onderzoek. Niet alleen tijdens het uitvoeren van een onderzoek, maar ook tijdens de ontwerp fase van een onderzoek zouden zorgverleners en patiënten al nauw betrokken moeten zijn. Tijdens deze conferentie waren er verschillende posterpresentaties van onze groep, evenals een lezing van dr. Marijtje Jongsma over de toepassingsmogelijkheden van EEG diagnostiek voor het optimaliseren van revalidatieprogramma’s. Voor een overzicht van deze posters, en de presentatie van dr. Marijtje Jongsma, klik hier.


(geplaatst op 4-5-2015)

De Smart toys worden gebouwd! Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het Smart toys onderzoek. Inmiddels is het ridderkasteel bezorgd en opgebouwd. Op dit moment wordt het zo omgebouwd dat het kasteel straks geluiden en muziek kan produceren als de poppetjes in het kasteel worden geplaatst. Wij hopen dat in september de eerste kinderen met de Smart toys kunnen gaan spelen. Klik hier voor een foto van het ridderkasteel.

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject, klik hier.


 

(geplaatst op 28-4-2015)

MRI-EEG experiment bij adolescenten met een unilaterale cerebrale parese Komende zomer nodigen we jongeren met unilateral CP uit om meet te doen aan een MRI-EEG experiment. Om ze een indruk te geven over het verloop van het experiment is er een video gemaakt door Etnos Film. Klik hier voor de video.


 

(geplaatst op 28-4-2015)

Nieuwsbrief project 'Meedoen met Sport' Dit is de derde nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van het programma 'Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat'.
Klik hier voor de gehele nieuwsbrief. 


 

(geplaatst op 8-4-2015)

Promotie Maaike van Rooijen – 9 juni, 12.30 ‘Development of early numeracy in children with cerebral palsy: The influence of motor and cognitive factors’ Promotoren: prof. B. Steenbergen en prof. L. Verhoeven Meer informatie kunt u vinden op de website van de Radboud Universiteit, klik hier.


(geplaatst op 8-4-2015)

Bezoek prof. Peter Wilson 13-26 mei Professor Peter Wilson zal van 13 t/m 26 mei op bezoek zijn bij onze onderzoeksgroep. Professor Peter Wilson is werkzaam bij de Austalian Catholic University in Melbourne, Australie. Bij verschillende projecten werken wij samen met hem, en prof. Bert Steenbergen gaat ook regelmatig op werkbezoek in Melbourne bij de Australian Catholic University waar hij professorial fellow is. Na zijn bezoek in Nijmegen, zal prof. Peter Wilson een aantal congressen in Europa gaan bezoeken, waaronder het EACD Congres in Kopenhagen (27-30 mei) en het DCD congres in Toulouse (2-4 Juli 2015). Daarnaast zal Prof. Wilson een college geven in de honours cursus ‘Embodied cognition’. 


(geplaatst op 8-40215)

Elements system in Nijmegen De onderzoeksgroep Beweging in Zicht heeft sinds kort een nieuwe tool voor revalidatie van de bovenste extremiteit, het Elements systeem. Het Elements systeem maakt gebruik van een virtual reality omgeving om bewegingen stabiel te kunnen volgen, een flexibele en aantrekkelijke presentatie van visuele omgevingen te kunnen geven en real-time feedback te kunnen aanbieden. Daarnaast wordt automatisch informatie over de prestatie opgeslagen. Het is ontwikkeld in Australie (Prof. Wilson, Australian Catholic University in samenwerking met anderen). Het Elements systeem bestaat uit een LCD scherm, een volg systeem, en objecten die over het scherm bewogen kunnen worden. Het Elements systeem wordt al gebruikt voor de revalidatie bij volwassenen, maar lijkt ook veelbelovend voor kinderen. 


 

(geplaatst op 4-2-2015)

Start twee nieuwe onderzoeksprojecten Onlangs zijn er 2 nieuwe projecten gestart bij de onderzoeksgroep 'Beweging in Zicht'. Per 1 januari is een onderzoeksproject gestart dat kijkt naar de effectiviteit van twee thuis-oefenprotocollen gericht op het verbeteren van de bimanuele vaardigheden van kinderen met Cerebrale Parese (CP). Marlous Schnackers is de promovenda die in Nijmegen voor dit project is aangesteld. Per 1 februari is er daarnaast een onderzoeksproject gestart waarbij het gebruik van  'smart toys' wordt bestudeerd tijdens spel en sociale interactie bij kinderen met visuele beperkingen. Suzanne Verver is als promovenda per 1 februari werkzaam bij dit project. Binnenkort zal een uitgebreidere beschrijving van beide projecten op de website verschijnen.