Nieuws

Afronding Tempus project 'Curriculum and skill development in vision rehabilitation'

 

Van 2014 tot september 2016 hebben Bert Steenbergen en Mathijs Vervloed meegewerkt aan het door de EU gefinancierde Tempus project 'Curriculum and skill development in vision rehabilitation'. In dit project zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, optometristen en gedragswetenschappers uit Jordanië en Palestina geschoold in de revalidatie van kinderen met een visuele beperking. Vanuit Europa waren betrokken: Aston University en Focus Birmingham uit Groot Brittanië, Koninklijke Visio en Radboud Universiteit uit Nederland en Eötvös Loránd University uit Hongarije. Na een verkennend bezoek in maart 2014 aan Jordanië en Palestina hebben Bert Steenbergen en Mathijs Vervloed in augustus 2014 een cursus verzorgd over vroegbegeleiding aan kinderen met visuele en meervoudige beperkingen. Vroegbegeleiding is hoegenaamd onbekend in Jordanië en Palestina. De hulpverlening aan deze kinderen staat in de kinderschoenen en wordt veelal via kortlopende therapieën verzorgd in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Een aantal cursisten is ook individueel begeleid terwijl zij een gezin met een gehandicapt kind thuis begeleidde. In 2015 en 2016 hebben verschillende cursisten een bezoek gebracht aan Nederland. Zij bezochten vestigingen van koninklijke Visio en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Mathijs Vervloed heeft meegewerkt aan een inleidend boek over vision rehabilitation en heeft in september 2016 drie lezingen verzorgd tijdens disseminatie symposia die door de partners in Bethlehem, Nablus en Amman waren georganiseerd. Voor ons is de belangrijkste uitkomst dat er nu, op bescheiden schaal, vroegbegeleiding aan kinderen met een visuele beperking gegeven wordt in Bethlehem en Amman. Voor verdere informatie zie:http://visionme.org/