Nieuws

Verslag promotie Masoud Salavati

 

Titel: Assessing gross motor function, functional skills, and caregiver assistance in children with cerebral palsy (CP) and cerebral visual impairment (CVI)

Op 14 juni j.l. heeft Masoud Salavati met zijn succes zijn proefschrift verdedigd. De inhoud van dit proefschrift heeft betrekking op kinderen met aangeboren hersenbeschadiging, Cerebrale Parese (CP), bij wie ook sprake is van onder andere Cerebrale Visuele Inperking (CVI). Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met CP en CVI grotere achterstand op het gebied van het grof-motorische functioneren, zelfverzorging, ambulantie en sociaal functioneren. Dit in vergelijking met kinderen met CP zonder CVI. In dit onderzoek zijn supplementen ontwikkeld voor onderzoeksinstrumenten Paediatric Evaluation of Disability Inventory, Nederlandse versie (PEDI-NL) en Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88) voor kinderen met CP en CVI. Daarnaast zijn er twee CVI screeningsinstrumenten (CVI-MQ’s) voor kinderen met CP die ingevuld kan worden door de kinderfysiotherapeuten of kinderergotherapeuten waarmee ze het risico op aanwezigheid van CVI bij kinderen met CP tijdig kunnen signaleren.