Beweging in Zicht

Leerstoel 'Perception and Action Problems'

 

De leerstoel ‘Perception and Action Problems’ bestaat sinds 1 januari
2009 bij het Behavioural Science Institute (Learning & Plasticity) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze  leerstoel is een gezamenlijk initiatief van Koninklijke Visio, de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS), de Radboud Universiteit, het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en de vereniging van, en voor ouders van kinderen en (jong)volwassenen met een handicap (BOSK). Leerstoelhouder is Prof. Dr. Bert Steenbergen, die met zijn inaugurele rede getiteld ‘Beweging in Zicht’ zijn ambt heeft aanvaard.

De missie van de onderzoeksgroep 'Beweging in Zicht' is het vergroten van kennis over lichamelijke en visuele beperkingen in relatie tot leren en gedrag en de mechanismen die hierbij een rol spelen. Dit doen we door onderzoek te doen bij kinderen en jongeren met en zonder beperkingen.  Het onderzoek betreft zowel theoretische vragen als ook vragen uit de hulpverleningspraktijk, waarbij de opgedane kennis gedeeld wordt met deze praktijk om zo een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Het uiteindelijke doel is om aan de hand van de opgedane kennis de sociale inclusie en de participatie aan de samenleving van kinderen en jongeren met een visuele of lichamelijke beperking te verhogen. Dit doen we door de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren met lichamelijke en visuele beperkingen te verbeteren, waarbij wij ons specifiek richten op het verhogen van de participatie in onderwijs en sport, en op het maken en verbeteren van interventies voor deze doelgroep.