Marjolein Jongbloed-Pereboom

Impliciet en Expliciet motorisch leren bij te vroeg geboren kinderen

 

Te vroeg geboren kinderen ontwikkelen zich motorisch vaak langzamer en slechter dan op tijd geboren leeftijdsgenoten. Daarnaast komen in deze groep op de schoolleeftijd vaak leerproblemen voor en ook problemen met het werkgeheugen. Motorische vaardigheden kunnen op een impliciete of expliciete manier worden geleerd. Bij expliciet leren wordt een groot beroep gedaan op het werkgeheugen, bij impliciet leren in mindere mate. Ondanks een groot aantal studies over de motorische ontwikkeling is over het impliciet motorisch leren bij te vroeg geboren kinderen heel weinig bekend. De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn de volgende. Leren te vroeg geboren kinderen een motorische taak beter op een impliciete dan een expliciete manier? Welke rol speelt het werkgeheugen bij het impliciet en expliciet leren?