Jan van der Burg

Gewoon Meedoen?

 

Deelname aan het regulier basisonderwijs door kinderen met een lichamelijke beperking is al jaren doel van het overheidsbeleid in Nederland. De onderwijskundige problemen kunnen doorgaans effectief worden opgelost door Ambulante Begeleiding en de inzet van extra financiële middelen (de zogeheten rugzak) op de reguliere school om adviezen voor extra hulp en ondersteuning aan de leerling te realiseren. Desondanks blijft sociale participatie soms een probleem, met sociaal-emotionele problemen als gevolg. In dit project wordt: (1) een inventarisatie gemaakt van diagnostische instrumenten en begeleidingsmethoden gerelateerd aan het sociaal-emotioneel functioneren en wordt de bruikbaarheid ervan getoetst voor kinderen in cluster-3 scholen en revalidatieinstellingen, en (2) de psychosociale aanpassing van kinderen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte die het regulier basisonderwijs bezoeken geëvalueerd, evenals de behoefte van de leerkracht aan hulp op dit domein.