Imke Adams

Motorische planning en inbeelding bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD)

 

Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) vertonen afwijkend motorisch gedrag in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Deze kinderen hebben zowel problemen met de coördinatie van de fijne als van de grove motoriek. Dit is vaak zichtbaar aan de onhandige manier waarop deze kinderen bewegen. Het afwijkende motorische gedrag van deze kinderen kan leiden tot grote problemen tijdens dagelijkse activiteiten zoals het naar school gaan. Deze problemen blijven ook aanwezig gedurende hun ontwikkeling als kind en in de adolescentie.

De precieze oorzaak van DCD is nog niet bekend maar volgens de definitie van DCD is de oorzaak geen algemene medische conditie, een blijvende ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. Een recente hypothese is dat deze kinderen beperkt zijn in het ontwikkelen van een accuraat plan voor de geplande beweging, de zogenoemde ‘ internal modeling deficit (IMD)’ hypothese.

In dit project zullen we deze hypothese gaan testen door de motorische inbeelding en motorische planning bij deze kinderen te gaan onderzoeken. Een longitudinale studie zal worden uitgevoerd om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden, de motorische inbeelding en de motorische planning bij kinderen met DCD in kaart te brengen. Daarnaast willen we graag bestuderen of het mogelijk is om de motorische inbeelding bij deze kinderen te trainen. Volgens de IMD hypothese is het mogelijk om door het verbeteren van de motorische inbeelding ook de motorische vaardigheden van deze kinderen te verbeteren.