Catarina Martins

Impliciete bewegingsrepresentaties in mensen met een Cerebrale Parese

 

In dit project worden de dynamische bewegingsrepresentaties bij mensen met een Cerebrale Parese (CP) onderzocht. Specifiek wordt onderzocht in hoeverre beperkingen in bewegingsrepresentaties ten grondslag liggen aan de bewegingsbeperkingen die deze mensen ondervinden. Dit project legt een directe relatie tussen cognitie en motoriek. Moderne theorieën over bewegingssturing gaan er vanuit dat er belangrijke cognitieve factoren zijn die voorwaardelijk zijn voor bewegingsgedrag. Experimentele paradigma’s die binnen dit project worden gebruikt zijn bewegingsextrapolatie, biologische bewegingswaarneming, mentale inbeeldingstaken en EEG registratie (ERP). De in dit project opgedane kennis kan worden ingezet voor revalidatie- en onderwijsdoeleinden.