Marijtje Jongsma

Eerst denken, dan doen! Hoe stellen kinderen met een Cerebrale Parese
zich bewegingen voor?

 

Er is nog maar weinig bekend over de ontwikkeling van het motorische voorstellingsvermogen bij kinderen met een Cerebrale Parese (CP). In dit project zal de ontwikkeling van dit voorstellingsvermogen in kaart gebracht worden. Het doel is om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de werkelijke motorische ontwikkeling en het vermogen om zich een voorstelling van een beweging te kunnen maken.
Verder wordt er gekeken of het trainen van het motorische voorstellingvermogen een positief effect heeft op de daadwerkelijke motorische vaardigheden bij kinderen met een CP. Hierdoor levert de informatie uit dit onderzoek een relevante bijdrage aan praktijk van de kinderrevalidatie. Binnen dit project zal het motorisch voorstellingsvermogen ook op neuraal nivo worden gemeten door middel van EEG registratie tijdens motorische inbeeldingstaken.