Jessica Lust

Ervaringen van ouders in het diagnostisch proces 

Het huidige onderzoek is gericht op de ervaringen van ouders gedurende het diagnostisch proces naar de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD). Onder het diagnostisch proces wordt het traject vanaf het eerste consult naar aanleiding van motorische problemen tot en met het uiteindelijk verkrijgen van de diagnose DCD verstaan. De mate waarin ouders tevreden zijn over dit proces is van belang voor de mate waarin de ouders de diagnose accepteren en de manier waarop men ermee kan omgaan (Howlin & Moore, 1997; Rentinck, Ketelaar, Jongmans, Lindeman & Gorter, 2009). Met het huidige onderzoek is beoogd een bijdrage te leveren aan de kennis over hoe het diagnostisch proces rondom de diagnose DCD in Nederland verloopt en ervaren wordt door ouders. 

Zestig ouders (moeders) verspreid over Nederland hebben daartoe een online enquête ingevuld. De resultaten zijn verwerkt in een onderzoeksrapport dat verkrijgbaar is via j.lust@bsi.ru.nl.