Jessica Lust

Ervaringen van ouders met het zorgproces rondom kinderen met DCD en empowerment


Tijdens de periode van onderzoek, diagnose en behandeling (diagnostisch proces) van een kind komen veel verschillende aspecten van zorg op ouders af. Zij kunnen te maken krijgen met meerdere hulpverleners en meerdere informatiebronnen. Dat kan invloed hebben op de mate waarin zij zich als ouder in staat voelen om met de situatie om te gaan. In samenwerking met BALANS, Revalidatie Friesland en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben wij onderzoek gedaan naar de empowerment en informatievoorziening onder ouders van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Empowerment is de mate waarin ouders het gevoel hebben de touwtjes in handen te hebben in relatie tot de zorg van hun kind binnen het gezin en in relatie tot de zorg- en hulpverlening aan hun kind. Daarbij is onderzocht in hoeverre ervaringen met de zorgverlening aan het kind hieraan hebben bijgedragen. Deze informatie is waardevol om het zorgproces rondom kinderen met DCD te verbeteren. Het huidige onderzoek is opgestart naar aanleiding van de resultaten van een eerder onderzoek naar ervaringen van ouders in het diagnostisch proces naar DCD. Het huidige onderzoek gaat dieper in op aspecten die als belangrijke voorspellers van (on)tevredenheid over het diagnostisch proces naar voren kwamen.

Ouders van 83 kinderen (78.3% jongen) met DCD hebben meegedaan en de Family Empowerment Scale (FES) and the Measure of Processes of Care (MPOC-NL) digitaal ingevuld. De resultaten worden momenteel verwerkt en zullen opgeschreven in de vorm van een wetenschappelijk artikel.