Sport project

Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat

 

Kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen hebben moeite met het leren van alledaagse taken. Participatie aan sport en de samenleving is voor deze groep kinderen daarom niet vanzelfsprekend. Dit project beoogt door training en coaching op maat de (sport)participatie te faciliteren. Het richt zich daarbij op Cerebrale Parese (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD). Dit zijn de twee meest voorkomende motorische ontwikkelingsstoornissen met een gezamenlijke prevalentie van zo’n 7 per 1000 geboortes. De centrale vraag in het project is hoe, toegesneden op de individuele mogelijkheden van deze kinderen, motorische vaardigheden het best kunnen worden aangeleerd, en hoe dit via training en coaching op maat in de praktijk kan worden toegepast.

Het onderzoeksproject is opgebouwd uit drie complementaire onderdelen: twee onderzoekslijnen (Work Packages) en een zogenoemd Valorisatie- en OntwikkelLab (VOL). In Work Package 1 wordt vanuit recente wetenschappelijk inzichten de effectiviteit van impliciet en expliciet leren getoetst voor de sporten voetbal en boccia (zie: Femke van Abswoude). Work Package 2 richt zich op de omgevingsvariabelen van het sportende kind, en onderzoekt de deskundigheid en bevordering daarvan onder  sporttrainers en bewegingsonderwijzers (zie: Sandra van Cappellen). Ervaringen en uitkomsten uit Work Package 1 en 2 worden met elkaar verbonden. Kennisvalorisatie en terugkoppeling aan de praktijk vinden plaats vanuit het Valorisatie- en OntwikkelLab (zie: Eralt Boers). Het onderzoek leidt onder meer tot een handboek voor training en coaching van de doelgroep, een cursus voor de (potentiële) gebruikers en tot richtlijnen voor beleid bij sportverenigingen, -bonden, en -opleidingen.

Zie ook www.meedoenmetsport.nl.