Jan van der Burg

So you wanna be a Popstar? Zelfmanagement bij tweehandig handelen door kinderen met unilaterale spasticiteit bij Cerebrale Parese

 

Kinderen met unilaterale spasticiteit ten gevolge van een cerebrale parese (CP) worden intensief getraind via moderne vormen van Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) en bimanuele training (BiT) (bv. zoals in de Piratengroep in de St. Maartenskliniek (Aarts, 2010)) om zo zelfstandig mogelijk tweehandig activiteiten uit te kunnen voeren. Deze therapievormen leiden tot verbeterde vaardigheden (‘capacities’), maar deze komen niet altijd tot uitdrukking in feitelijk gedrag in alledaagse situaties (‘performance’). In dit project wordt een interventie ontwikkeld en getoetst die er op is gericht om de generalisatie over situaties en bestendiging van behandeleffecten te vergroten uitgaande van gedragswetenschappelijke principes uit zelfmanagement training in combinatie met een thematische groepsaanpak (Popsterren) die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.