Jarno Hilhorst

Sport en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

 

Centraal staat de mogelijke invloed van beweeg- en sportconcepten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Hoewel er veel aandacht is voor effectonderzoek bij jeugdinterventies, is er veel discussie over de rol en werkwijze van wetenschappelijk effectonderzoek in de sociale sector. Contextfactoren dienen niet zoveel mogelijk te worden uitgesloten (zoals bij zuiver experimentele designs), maar zijn juist onderwerp van onderzoek. De focus van dit promotietraject ligt dan ook juist op de context, op de ‘werkzame’ factoren en mechanismen binnen beweeg- en sportconcepten die (bewust of onbewust) van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rol en werkwijze van de jeugdsportbegeleider en de rol van de organisatorische context (bijv. verenigingssport, bewegingsonderwijs, speciaal onderwijs).