Publicaties 2013

So you wanna be a popstar: van Handig2Handig naar Handig2HandigZelfstandig

 

Kinderen met unilaterale spasticiteit ten gevolge van een cerebrale parese (CP) worden intensief getraind via moderne vormen van Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) en bimanuele training (BiT) om zo zelfstandig mogelijk tweehandig activiteiten uit te kunnen voeren.

Deze therapievormen, ontwikkeld in de Piratengroep in de St. Maartenskliniek, leidentot verbeterde vaardigheden (capacities), maar komen niet altijd tot uitdrukking in feitelijk gedrag in alledaagse situaties (performance). Met andere woorden: er treedt onvoldoende generalisatie van het behandeleffect op naar alledaagse situaties, waardoor het effect op langere termijn beperkt blijft. Dit geldt voor een grote groep kinderen met unilaterale CP, en daarbinnen vooral voor kinderen met een zogeheten developmental disregard (DD)