Ellen de Wit

Logopedische aanpak van auditieve verwerkingsproblemen (AVP)

 

Kinderen met klachten op het gebied van auditieve verwerking kunnen verwezen worden naar een Audiologisch Centrum (AC) voor nader onderzoek naar de auditieve vaardigheden. Logopedisten worden geacht om kinderen met AVP op te sporen en door te verwijzen naar een AC. Uit een inventariserend onderzoek blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor logopedisten wat AVP zijn en hoe zij deze problemen moeten signaleren / screenen. Zo bestaat er in het logopedische werkveld nog veel onduidelijkheid over de definitie, signalering, diagnostiek en behandeling van auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen. Het doel van dit onderzoek is om in samenwerking met de logopedische praktijk en kennisinstellingen in Nederland te komen tot een uniforme en hanteerbare definitie van AVP. Deze definitie zal als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van een valide screeningsinstrument voor de opsporing van mogelijke auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen.