Gwennyth Spruijtenburg

Actieve leefstijl van kinderen die van het lager naar het secundair onderwijs gaan


De transitie van kinderen van het lager naar het secundair onderwijs is een belangrijke levenstransitie, omdat het gepaard gaat met een nieuwe schoolomgeving met nieuwe verantwoordelijkheden (zoals een toename van huiswerk), en een veranderend sociaal netwerk van vrienden, klasgenoten en docenten. Van deze transitie is bekend dat ze een grote impact heeft op de actieve leefstijl van kinderen. Het leidt namelijk tot een afname in de hoeveelheid fysieke activiteit. In dit project zullen we allereerst de stimulerende en belemmerende factoren in kaart brengen voor actief worden, zijn en blijven tijdens de transitie naar het secundair onderwijs. Daarna zullen we deze inzichten gebruiken voor het ontwikkelen van interventies gericht op het stimuleren van fysieke activiteit en het voorkomen van sportuitval tijdens deze transitie.

Naast individuele en omgevingsfactoren, richten we ons nadrukkelijk op het sociale netwerk van het kind (bijv. familie, vrienden, schoolomgeving, buurt) als een cruciale factor voor aan langdurig actieve leefstijl. Bestaande wetenschappelijke studies negeren meestal het belang van de context en richten zich alleen op de individuele factoren die bijdragen aan de gedragsverandering. Er is echter aangetoond dat de (directe) omgeving een significante impact heeft op gedragsveranderingen. We veronderstellen daarom dat de contacten in het sociale netwerk van een kind sportdeelname en fysieke activiteit kunnen aanmoedigen en ook ontmoedigen.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website.