Mascha Legel

Visualisatie door te filmen als middel voor betere communicatie, interactie, en participatie

 

Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of het gebruik van film de communicatie (en daarmee impliciet de ontwikkeling en participatie) van SO/VSO leerlingen kan verbeteren, door een vergelijking te trekken tussen communicatie zonder film en communicatie met film. De doelgroep van dit onderzoek zijn de leerlingen uit SO/VSO. Deze leerlingen leven met leer – of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps. Verder zijn de leerlingen zijn door hun problemen beperkt in hun communicatie. In dit project wordt de rol van visualiseren (film) voor de communicatie onderzocht. Film zou net als de conventionele communicatievormen een integrale plaats in het onderwijs kunnen krijgen. De resultaten van dit project geven richtlijnen voor de ontwikkeling van nieuwe technieken binnen het onderwijs, waarbij het gebruik van film is geïntegreerd.

Dit project wordt uitgevoerd middels een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen (BSI) en Dundee University, professor Annalu Waller.
Meer informatie over deze samenwerking, klik hier.

Voor een korte film impressie van het project 'Film als middel voor ondersteunende communicatie (FaOC)', kunt u onderstaande filmpjes bekijken:

- Pilot FaOC
- FaOC fragmenten met commentaar ouders
- Presentatie Dewi
- Presentatie Brandon en Rebecca
- Eindexamen HAVO 'betoog' Liza

De FaOC pilot film kunt u opvragen bij Mascha Legel.