Carlijn Veldhorst

Prospectieve Longitudinale Cohort studie kinderen met een visuele beperking (PLoCC-VI)


Verschillende studies laten zien dat kinderen met een visuele beperking, als groep, vertraging en soms terugval in hun ontwikkeling vertonen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vertraging tonen in sociale communicatie, spel, taal en ‘joint attention’. Daarnaast geven verschillende onderzoekers aan dat kinderen met een visuele beperking regelmatig diverse aspecten van een autisme spectrum stoornis vertonen. Deze beperkingen kunnen de participatie van kinderen bemoeilijken. Echter, over individuele variatie en causale relaties is weinig bekend. Daarom zetten wij een nieuw descriptieve, longitudinale studie op: Prospectieve Longitudinale Cohort studie Kinderen met een Visuele Beperking (PLoCC-VI). Voor dit project gebruiken wij ‘family of Participation Related Constructs’ (fPRC) als conceptueel model. Dit raamwerk focust zich op participatie, dat beïnvloed wordt en invloed heeft op voorkeuren, zelfbeeld en activiteitencompetentie en de omgeving van het kind met een visuele beperking en zijn/haar familie. We zullen de ontwikkeling met betrekking tot deze factoren van baby’s en tieners met een visuele beperking in kaart brengen om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsverloop en de belangrijke factoren die daarbij een rol spelen. fPRC biedt de mogelijkheid om participatie vanuit een breed perspectief te bekijken. Binnen PLoCC-VI zijn we geïnteresseerd in de individuele verschillen binnen deze specifieke doelgroep. Ons doel is om het fPRC raamwerk te vullen met empirische data.

Met het bestuderen van vragen op basis van literatuur en klinische ervaringen hopen we dat het project professionals de nodige kennis kan bijbrengen om vroeg begeleiding op te zetten. Daarnaast kunnen de resultaten van het project nieuwe interventies van een goede wetenschappelijke basis voorzien, die individuele afstemming van de hulpverlening mogelijk maakt.