Femke van Abswoude

Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat

 

Binnen dit project zal ik gaan onderzoeken welke methodes effectief zijn voor het aanleren van (sport)bewegingen bij kinderen met Cerebrale Parese (CP) en Developmental Coordination Disorder (DCD) (Work Package 1). Behalve de motorische beperkingen ervaren deze kinderen vaak ook nog problemen met cognitie of perceptie die gezamenlijk effect hebben op het motorische leervermogen. Met name de capaciteit van het werkgeheugen lijkt hierbij een rol te spelen. Uit eerder onderzoek bij gezonde participanten blijkt dat bij expliciete leermethodes de belasting voor dit werkgeheugen erg groot is terwijl dit voor impliciete leermethodes een stuk lager ligt.

In deze onderzoekslijn zullen we de effectiviteit van impliciete en expliciete motorische leermethodes onderzoeken bij kinderen met CP en DCD en deze koppelen aan de persoonlijke kenmerken van de kinderen. Hierbij zullen we zowel gaan kijken naar veranderingen in prestatie als naar de soepelheid van de beweging en de manier waarop kinderen tegen hun eigen vaardigheden aankijken.

De resultaten zullen gekoppeld worden aan de uitkomsten van Work Package 2 over de omgevingsvariabelen van het sportende kind en de deskundigheid en bevordering daarvan onder  sporttrainers en bewegingsonderwijzers (zie: Sandra van Cappellen). Vanuit het Valorisatie- en OntwikkelLab zal de terugkoppeling aan de praktijk plaatsvinden (zie: Eralt Boers).  De uitkomsten van het project zullen gaan leiden tot o.a. een handboek waarmee de training en coaching van deze doelgroep meer persoonsgericht kan worden.

Voor meer informatie over het gehele project, zie “Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat" of www.meedoenmetsport.nl.