Marlous Schnackers

Co-creation at hand: the road to independence (COAD)

 

Bimanuele vaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor zelfstandigheid en participatie van jonge kinderen met cerebrale parese (CP). Ter verbetering van de bimanuele vaardigheden van deze kinderen kunnen thuistrainingsprogramma’s een waardevolle aanvulling op intramurale therapieprogramma’s zijn o.a. vanwege het voortzetten van therapieaspecten in de thuissituatie. De ouders zullen handvatten aangereikt krijgen om de ontwikkeling van tweehandige vaardigheden bij hun kind te stimuleren naast de reguliere zorg. Dit kan bijdragen aan de betrokkenheid van ouders bij de zorg van hun kind en onafhankelijkheid van de gezondheidszorg.

Ondanks de heersende consensus over het belang van thuistrainingsprogramma’s als aanvulling op intramurale therapieprogramma’s, bestaat er momenteel nog geen geaccepteerde, evidence-based methode.

De doelstelling van het COAD-project is nagaan op welke manier thuistrainingsprogramma’s het beste vormgegeven kunnen worden om de bimanuele vaardigheden van jonge kinderen met CP te verbeteren, zonder de ouders teveel te belasten.

Voor meer informatie over het COAD-project kunt u terecht op www.coad-project.nl.