Suzanne Verver

Spel en sociale interactie bij visueel beperkte kinderen met ondersteuning van smart toys

 

Kinderen met een visuele beperking lopen risico op een vertraagde spelontwikkeling en op beperkingen in de sociale interactie. Dit kan gevolgen hebben voor hun sociale netwerk, maar ook voor hun cognitieve ontwikkeling. Deze ontwikkelingen kunnen een succesvolle deelname aan onze samenleving bemoeilijken. Daarom wordt in dit project onderzocht of smart toys visueel beperkte kinderen kunnen helpen bij het samenspelen met andere (visueel beperkte) kinderen. De smart toys voorzien speelgoed van geluiden en muziek, waardoor het materiaal levendiger en uitnodigender wordt voor de kinderen en de kinderen ook betrokken raken bij elkaars spel. De verwachting is dat dit visueel beperkte kinderen aanzet tot meer en complexere vormen van spel en sociale interactie. 

Daarnaast kunnen de smart toys in de klas dienen als middel om visueel beperkte kinderen een rijke leeromgeving te bieden. Daarom wordt ook onderzocht of de smart toys effectief zijn om visueel beperkte kinderen op een speelse manier zelfstandig kennis op te laten doen.  Op deze manier creëren we een extra middel voor leren die niet afhankelijk is van de inzet van volwassenen.