Wendy Verhoef

Functionele kracht bij kinderen in de leeftijd 4-10 jaar
 

In het dagelijks leven en tijdens sportactiviteiten van kinderen speelt kracht een belangrijke rol. Een goede evaluatie van de  spierkracht is belangrijk als kinderen een motorische hulpvraag hebben waar kracht mogelijk een rol speelt.

Veel aandoeningen gaan gepaard met primaire- of secundaire krachtsvermindering. Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD),  hypermobiliteit, verminderd IQ (50-70), Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), Cerebrale Parese en Neuromusculaire aandoeningen (NMA) zijn bekend met problemen op het gebied van kracht.

Voor het beoordelen van spierkracht wordt veelal gebruik gemaakt van de Hand-Held Dynamometer (HHD) en Oxford  Medical Research Counsel (MRC). Beide meten de spierkracht van een spier of spiergroep. Ze doen echter geen uitspraak over hoe deze kracht functioneel ingezet kan worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat kracht en functionaliteit niet lineair met elkaar in verband staan.

Functionele kracht is de kracht die nodig is voor een bepaalde activiteit. De Functional Strength Measurement (FSM) is ontwikkeld om functionele kracht bij kinderen van 4 tot en met 10 jaar in kaart te brengen en deze te vergelijken met de gemiddeldes van leeftijdsgenoten.

In dit project wordt er gekeken naar de verschillende psychometrische eigenschappen van de FSM binnen normaal ontwikkelende kinderen, kinderen met CP, DCD, NMA en verminderd IQ (50-70). Verder wordt er bij deze groepen gekeken of er sprake is van verminderde functionele kracht ten opzichte van de normgroep.

Contact: wendyverhoef@live.nl / info@functionalstrengthmeasurement-fsm.com